Piątek 27.12.2019 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Role: Bajcerówka, Czarnoty, Gliniki i Saguchy
Ks. Wikary - Role: Polana, Walasówka, Makuch Wyżny, Babole

Sobota 28.12.2019 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Role: Plebańskie, Za Lasem, Dział Wichrowy, Wichrowa
Ks. Wikary - Role: Lachowa, Lawrowa, Gąsiory, Jasionki (od p. Pęcków)

Niedziela 29.12.2019 g. 13.00

Ks. Wikary – Role: Kościelnych, Kowalczęcia

Poniedziałek 30.12.2019 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Role: Makuch Niżny / P. Hobotowie/, Bargłowa i Cebulowa
Ks. Wikary- Role: Szwajcowa, Balowa, Gościejowa, Książkowa, Wójcikówka

Wtorek: 31.12.2019 g. 8.30

Ks Proboszcz - Rola: Gorylowa
Ks. Wikary - Rola: Bacowa

Czwartek 02.01.2020 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Rola: Garncarze i Ciszczonkowa
Ks. Wikary- Role: Zagrody Niżne (od p. Gościeja)

Piątek 03.01.2020 g. 9.30

Ks. Proboszcz - Role : Ciszczony , Jagusie 
Ks. Wikary- g. 8.30 Rola: Źwięgadłowa

Sobota 04.01.2020 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Role: Zembolowa,/ od p . Marszałków\ Bielowa
Ks. Wikary- Role: Bania, Łęgi, Zagrody Wyżne

Niedziela 05.01. 2020 g. 13.00

Ks Proboszcz - Firkówka 

Wtorek 07.01.2020 g. 8.30

Ks. Proboszcz - Rola: Jakubczęcia i Budowa;
Ks. Wikary- Role: Szyszkowa, Knapiki, Klimasowa / od p. Funków/, Chlebkowa;

Środa 08.01.2020 g. 14.30

Ks. Proboszcz - Rola : Potok;

Sobota 11.01.2020 g. 8.30

Ks. Wikary- Role: Nad Folwarkiem / od p. Pacygów / , Kubackich /od p. Pęcka /;

 

Uwagi:
1. Mieszkańców Ról z danego dnia Kolędy serdecznie zapraszamy na Mszę świętą.
2. Początek Kolędy codziennie o godzinach wyznaczonych w ogłoszeniach /uprzejmie prosimy o podwiezienie do pierwszej roli/.
3. Gospodarza przyjmującego kolędę prosimy o wyjście na zewnątrz domu i zaproszenie Księdza.
4. Na Kolędę postarajmy się przygotować na białym obrusie: wodę święconą, kropidło, Pismo Święte, krzyżyk i świecę /może być z Dzieła Pomocy Dzieciom/.
5. Dzieci młodzież uczącą się prosimy o przygotowanie zeszytów do religii.

Za przyjęcie nas w Waszych Rodzinach wyrażamy szczerą wdzięczność – Bóg zapłać!