1. Przeżywamy miesiąc październik poświęcony czci NMP Królowej Różańca świętego. Przez tę piękną modlitwę przez przyczynę Matki Bożej wypraszajmy sobie i naszym bliźnim potrzebne łaski. Zachęcamy do udziału nabożeństwach Różańcowych - odprawianych w dni powszednie o 17.00 i o 15.30 w niedzielę .

2. Wszystkim, którzy się z nami łącza w modlitwie: Parafianom, Gościom i Przyjaciołom, składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie wyrazy życzliwości i pamięci - Bóg zapłać. Serdeczne podziękowanie również za: ofiary na tacę i ofiarę od Roli Saguchy, za prace porządkowe i za wszelką życzliwość i pomoc. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Gancarze;

3. W zakrystii i na plebanii przyjmowane są wypominki roczne i listopadowe , tam też można zaopatrywać się w formularze wypominkowe. / roczne – blankiet biały, listopadowe – blankiet kolorowy/ . Obowiązują te same zasady jak w latach ubiegłych. W związku z tym, że bardzo dużo jest propozycji wypominek na godz. 10-tą , bardzo prosimy o więcej propozycji również na godz. 11.30 lub 16.00.

4. Przy okazji Święta Wszystkich Świętych porządkujemy groby naszych bliskich – uszanujmy to miejsce, jakim jest Cmentarz i i śmieci, usunięte chwasty, oraz pozostałości po wieńcach i zniczach składajmy w wyznaczonym miejscu i w kontenerze.
Proponujemy aby znicze w opakowaniach szklanych ponownie napełnić odpowiednim wkładem i powtórnie użyć.
Osobom dbającym o to wyjątkowe miejsce i godnie się tam zachowującym – Bóg zapłać!

5. Podziękowanie za ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w czasie kwesty zebrano kwotę 1910,00 PLN - Bóg zapłać!

6. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, drogim Parafianom i Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej Niedzieli. Świętującym imieniny, jubileusze rodzinne lub osobiste składamy serdeczne życzenia. Wszystkim życzymy „Szczęść Boże”.

Intencje  mszalne  17.10.  -  23.10.2022 r.

Poniedziałek

6.30

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Członków Róży św. Jana Pawła II/ zel. Andrzej Pacyga/ i Zmarłych z tej Róży

Wtorek

6.30

+ Ryszard Miernik / od matki chrzestnej/ ;

17.00

+ Julian Mizera – I r. śm. i Rodzice ;

6.30

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Członkiń Róży św. Jadwigi Śląskiej/ zel. Janina Jopek/ i Zmarłe Członkinie

Środa

 

 

17.00

+ Florian Gościej, żona Joanna i synowie ;

6.30

+ Antoni Bierówka – 25 r. śm. ;

Czwartek

 

 

17.00

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Mieszkańców Roli Saguchy i za Zmarłych  z tej Roli;

6.30

+ Stanisław Mizera – 38 r. śm.;

Piątek

 

 

17.00

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla  Zofii i Tadeusza Majka – 49 r. ślubu ;

6.30

+ Maria Raźniak – I r. śm

Sobota

6.30

+ Stanisław Trybała - od uczestników pogrzebu/ ;

17.00

 Zbiorowa za Zmarłych ;

6.30

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB oraz mądre życiowe wybory dla Pawła – 18 Urodziny / od rodziców i rodzeństwa/;

Niedziela

6.30

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla  Stefanii i Stanisława  - 40 Rocznica Ślubu;

 

 

17.00

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla   Janiny i Andrzeja Kołodziejczyk - 45 Rocznica Ślubu / od dzieci i wnuków/ ;

6.30

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla   Teresy i Edwarda Nosidlak – 40 Rocznica Ślubu / od dzieci i wnuków/ ;

8.00

+Maria Śliwka, córka Bogusława ;

10.00

O zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla  Bogusławy i Andrzeja  - 40 Rocznica Ślubu;

11.30

+ Marian Leśny – 2 r. śm.

16.00

+ Anna i Jan Pieron i Dzieci / od córki Krystyny ;