1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy w okresie Wielkiego Postu będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.30 ,Drogi Krzyżowej „Kalwaryjskiej” prowadzonej przez p. Władysława Korabika w niedzielę - po sumie /ok. 11.00/. oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 16.00

3. W najbliższy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową w plenerze : trasą od kościoła –przez Czarnoty na Bajcerówkę . O godz. 17.00 Msza św. a po niej ok. 17.30 rozpoczniemy to pasyjne nabożeństwo.

4. Podziękowanie za ofiary na tacę , ofiarę dla Rekolekcjonisty i od rodzin sprzątających kościół z Roli Knapikowej i Kościelnych , /za prace porządkowe i za wszelką życzliwość i pomoc/. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Klimasowej i Chlebkowej .

5. Następna niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – na każdej mszy św. poświęcenie palm. Z woli Ojca św. od kilkunastu lat dzień ten obchodzony jest jako Światowe Święto Młodzieży. Niech to będzie okazja modlitwy w intencji młodzieży.

6. W zakrystii są do nabycia baranki „Caritas”. Za nabywanie baranków – Bóg zapłać!

7. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.