1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa pasyjne.
- w piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30, o 19.30 dla młodzieży;
- w niedzielę po sumie ok. godz.11-tej - Droga Krzyżowa t.zw. Kalwaryjska prowadzona przez p. Andrzeja Kołodziejczyka i p. Augustyna Leśnego.
- również w niedzielę na godz. 16.00 zapraszamy na Gorzkie Żale.

3. Począwszy od I niedzieli Wielkiego Postu – msza św. z 11.30, jest odprawiana o 15 minut później t.j. ok. 11.45

4. Wszystkim, którzy się z nami łączą w modlitwie: Parafianom, Gościom i Przyjaciołom, składamy serdeczne podziękowania za wszelkie wyrazy życzliwości i pamięci oraz za przekazywane ofiary indywidualnie lub przesyłane na konto parafii - Bóg zapłać. Serdeczne podziękowanie za ofiary na tacę, ofiarę od rodzin sprzątających kościół/Roli Jasionkowej, / za prace porządkowe wszelką życzliwość i pomoc. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Bacowej.

5. W czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

6. Następna niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Na każdej mszy św. – poświęcenie palm. Z woli Ojca św. od kilkunastu lat dzień ten obchodzony jest jako Światowe Święto Młodzieży. Niech to będzie okazja modlitwy w intencji młodzieży.

7. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni / przesuwamy wskazówki o 1 godzinę do przodu/.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.