Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego zbawienie każdego człowieka. W tym tygodniu módlmy się szczególnie o powołania do służby Bożej.