W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. Możliwość spowiedzi codziennie przed Mszą św., ponadto w czwartek od godz. 16.00 podczas Godziny Świętej i w piątek od 15.00 w czasie adoracji.