Przeżywamy miesiąc listopad – miesiąc pamięci o duszach zmarłych, starajmy się nadal ich wspomagać modlitwą, uczestnictwem we Mszy św., odpustami i Komunią świętą ofiarowaną w ich intencji.