W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca czerwca – okazja do spowiedzi codziennie przed mszą św. ponadto w czwartek podczas Godziny Świętej od godz.17.00 i w pierwszy piątek od godz. 16.00.