1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni. Dzisiaj procesja po Mszy św. z godz. 10.00, natomiast w dni powszednie o godz. 18.00.

2. W środę 17 czerwca 2020 r. na Mszy św. o godz. 18.00 – Ks. Infułat Jakub Gil z Wadowic udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży klas VIII Szkoły Podstawowej. Kandydatów do bierzmowania, ich Rodziców i świadków bierzmowania polecamy łaskawej pamięci modlitewnej wszystkich parafian.

3. W czwartek o godz. 18.00 zakończenie oktawy Bożego Ciała. W tym dniu również udzielanie błogosławieństwa dla małych dzieci i poświęcenie wianków.

4. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszej parafii księży polecamy modlitwom parafian. W tym dniu nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

5. Serdeczne podziękowanie za: ofiary na tacę ,za prace porządkowe i za wszelką życzliwość i pomoc. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Wójcikówka.

6. Specjane podziękowanie dla przygotowujących ołtarze i je dekorującym, / KGW Łętownia,;
Służbie Kościelnej, Młodym Strażakom i Młodzieży /, Druhom Strażakom, asystom procesyjnym, niosącym baldachim, feretrony sztandary, pocztom sztandarowym, orkiestrze OSP, dzieciom sypiącym kwiaty, Służbie liturgicznej, i wszystkim Uczestnikom tego pięknego eucharystycznego nabożeństwa.

7. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła i parafii. . Dotychczasowym i przyszłym Ofiarodawcom – Bóg zapłać!

8. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.

9. UWAGA: Wszelkie komunikaty dotyczące parafii podajemy codziennie podczas transmisji nabożeństw na Facebooku: Parafia Łętownia Transmisja i na stronie internetowej: www.letownia.katolicki.eu