1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki.

2. Dzisiaj w Święto Miłosierdzia Bożego – łączmy się duchowo z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach. Program transmisji nabożeństw z sanktuarium znajdziemy poniżej i na Facebooku.

3. Wszystkim, którzy się z nami łącza w modlitwie: Parafianom, Gościom i Przyjaciołom, składamy serdeczne podziękowania za wszelkie wyrazy życzliwości i pamięci oraz za przekazywane indywidualnie lub przesyłane na konto parafii - ofiary na potrzeby naszej parafii…. Bóg zapłać. Jednocześnie zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej w Waszych intencjach.

4. W związku z trwającą epidemią KORONAWIRUSA nadal zachowujmy daleko idącą ostrożność, spokój i cierpliwość. Stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia.

5. Nadal nam towarzyszy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele, której udzielił Ks. Arcybiskup Metropolita. Prosimy, aby wierni pozostawali jeszcze w swoich domach.. Dzisiaj jeszcze, na nabożeństwach jednorazowo może być w kościołach tylko do 5 osób. Korzystajmy transmisji Mszy św. w Telewizji i po przez Internet . Z naszego Kościoła wszystkie Msze św. i nabożeństwa są transmitowane za pomocą platformy internetowej Facebook – adres:
Parafia Łętownia Transmisja.
O godz. 15.00 będzie transmitowana Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. Od jutra, jak słyszymy, restrykcje i ograniczenia związane z pandemią, mają być już złagodzone. W kościołach będzie mogło brać udział więcej wiernych, jedna osoba na 15 m2. W naszej świątyni będzie to odpowiadało ok. 49 wiernych na nabożeństwie. Zachowujemy odległość ok. 2 m, jeden od drugiego… i obowiązuje nas przepis, że w publicznej przestrzeni używamy maseczek, zasłaniając usta i nos, to dotyczy obecności w Kościele i w kancelarii. Na czas Komunii św. musimy usta odsłonić.
Przypominamy, że nadal obowiązuje zasada, że w czasie epidemii przyjmujemy Komunię św. na lewą dłoń. To nie jest brak szacunku na Ciała Pańskiego,/ nasza ręka nie jest czymś gorszym od języka, / ale taki ostrożny sposób przyjmowania Komunii św. jest wyrazem miłości do siebie i drugiego bliźniego. Musimy unikać okazji zarażania się i przekazywania choroby…

7. Mamy nadzieję, że wszelkie regulacje, z każdym dniem będą nam pomagać, abyśmy doszli do normalnego funkcjonowania w życiu, na co dzień, …ale to jeszcze musi potrwać jakiś czas… Apelujemy jeszcze raz o roztropność, tym bardziej, że jeszcze w naszym kraju krzywa zachorowań rośnie i jest dość duża. Słuchajmy nowych komunikatów i starajmy się do nich dostosować. Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali, byśmy z Boża pomocą wyszli zwycięsko i zdrowo z epidemii koronawirusa… W tej intencji nadal konieczna jest codzienna modlitwa, do której zachęcamy w naszych rodzinach.

8. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączajmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

9. W liturgii, w tym tygodniu, będziemy wspominać:
- w czwartek Uroczystość św. Wojciecha, B i M, głównego Patrona Polaki.
- w sobotę Święto - św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień Imienin naszego Metropolity Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Nasze życzenia wyrazimy w modlitwie w intencji ks. Arcybpa. Marka, prosząc o potrzebne łaski, zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Patrona.

10. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.

11. Niechaj Chrystus Zmartwychwstały nam wszystkim błogosławi…i udzieli łaski Miłosierdzia… Życzymy dobrej niedzieli…. W rodzinach obdarzajmy się wzajemnie miłością i serdecznością. Z nadzieją i w dobrym zdrowiu oczekujmy na pokonanie wirusa i epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym Świecie……. Szczęść Boże..

12. UWAGA: Wszelkie komunikaty dotyczące parafii podajemy codziennie podczas transmisji nabożeństw na Facebooku: Parafia Łętownia Transmisja i na stronie internetowej : www.letownia.katolicki.eu


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach

Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które gromadzi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze wiernych. W tym roku ze względu na trwający na całym świecie stan epidemii zachęcamy wszystkich wiernych do duchowej łączności z nami. Prosimy również o zastosowanie się do zasad obowiązujących w stanie epidemii i przeżywanie Święta Miłosierdzia poprzez łączność telewizyjną, radiową i internetową oraz wzbudzenie aktu żalu doskonałego i przyjęcie Komunii świętej duchowej.

TOBIE ZAWIERZAMY DZIŚ LOSY ŚWIATA I KAŻDEGO CZŁOWIEKA”

Hasłem tegorocznego Święta Miłosierdzia będą słowa: „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zostały one zaczerpnięte z Aktu zawierzenia świata Bożemu MiłosierdziuTa modlitwa jest odmawiana w Bazylice Bożego Miłosierdzia na każdej Mszy świętej, a w czasie pandemii także podczas Godziny Miłosierdzia. W tym roku ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, Pielgrzymi będą mogli łączyć się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jedynie poprzez transmisje telewizyjne i internetowe. 

 1. Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”(Dz. 699). W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II ustanowił to święto dla całego Kościoła mówiąc, że II Niedziela Wielkanocna od tej pory nazywać się będzie „Niedzielą Miłosierdzia Bożego”. 

 2. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny – 17 sierpnia 2002 roku – zawierzył w łagiewnickim Sanktuarium świat Bożemu Miłosierdziu. „Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. „Boże, Ojcze Miłosierny, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka... Pochyl nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia” - powiedział wówczas Papież. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, te właśnie słowa odczytaliśmy, jako najwłaściwsze, by błagać Pana Boga o ratunek dla świata. Wybraliśmy je także na hasło tegorocznego Święta Miłosierdzia i umieściliśmy na pamiątkowym obrazku, który – w duchu łączności z Łagiewnikami – wysyłamy do Czcicieli Bożego Miłosierdzia. 

 3. Tegoroczne Święto Miłosierdzia będzie na pewno inne niż poprzednie. Chociaż do Łagiewnik nie przybędą tysiące wiernych, dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej je przygotować i dotrzeć z przekazem do wszystkich, którzy na to czekają.W ramach przygotowań zewnętrznych na łagiewnickiej wieży umieściliśmy obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który w Święto Miłosierdzia znajdował się zawsze na ołtarzu polowym, do setek Czcicieli Bożego Miłosierdzia wysłaliśmy już pamiątkowy obrazek Jezusa Miłosiernego z Aktem zawierzenia, a młodzi w przestrzeni Internetu dzielą się cytatami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. To wszystko sprawia, że pomimo pewnego oddalenia, jednak trwamy w jedności. Tak też będzie w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia.

 4. Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń religijnych oraz w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, zapraszamy do uczestnictwa w Święcie Miłosierdzia dzięki przekazowi medialnemu: 

 • W sobotę 18.04.2020 r. o godz. 22.25 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) - nabożeństwo Droga Miłosierdzia z naszej Bazyliki.

 • W niedzielę 19.04.2020 r. o godz. 700 w TVP1 – Msza święta z Kaplicy Klasztornej

 • W niedzielę 19.04.2020 r. o godz. 1000 w TVP1 i TVP POLONIA - Msza święta z Bazyliki pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. 

 • W niedzielę 19.04.2020 r. o godz. 1500 w TV TRWAM – Godzina Miłosierdzia

 • Msze święte w Niedzielę Miłosierdzia będą odprawiane w Bazylice o północy, o godz. 600, 800, 1000, 1230, 1600 oraz 1800; w Kaplicy Klasztornej o godz. 700, 830, 1200/po angielsku/, 1300 /po hiszpańsku/, 1900. O 1500 w Bazylice - Godzina Miłosierdzia. Wszystkie Msze święte i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie www.milosierdzie.pl. Msze święta z Kaplicy Klasztornej będzie transmitowana na stronie www.faustyna.pl

 1. Bazylika Bożego Miłosierdzia będzie z ograniczonym dostępem dla wiernych - w czasie Mszy świętych i nabożeństw w świątyni może przebywać jedynie 5 osób - więc praktycznie możliwy jest udział tylko kilku wiernych zaangażowanych w liturgię. W pierwszej kolejności mogą więc do Bazyliki wejść osoby, które mają zamówioną terminową Mszę świętą i okażą obrazek potwierdzający ten fakt.

 2. W Kaplicy Klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny będzie jedynie możliwość krótkiej modlitwy przy wejściu do kaplicy dla ograniczonej liczby osób.

 3. Znakiem duchowej łączności z Pielgrzymami, który nie będą mogli przybyć do Łagiewnik jest obrazek z tekstem Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sanktuarium pielgrzymki@milosierdzie.pl

 4. Już dziś zapraszamy wszystkich do Łagiewnik na 23 sierpnia 2020 roku na Pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia, która odbywa się od 2014 r. w niedzielę po rocznicy konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ufamy, że ustaną już wtedy zagrożenia spowodowane pandemią i będzie to nasze dziękczynienie Bożemu Miłosierdziu za przeżyte doświadczenie czasu obecnego. 


  Intencje mszalne 20.04-26.04.2020r.

  Dzień

  Godzina

  Intencja

  Poniedziałek

  6.30

  + Jadwiga Gościej 13 rocz. śm. mąż Józef

   

   

  7.00

  + Czesław Rusin z racji imienin

   

  Wtorek

  6.30

  + Józef Kowalcze 19 rocz. śm.

   

   

  7.00

   + Anna Czapnik /od uczestników pogrzebu/

   

  Środa

  6.30

  + Józefa (f) Kędzior w 26 rocz. śm.

   

   

  7.00

  + Walenty Jochymek, żona Stefania w 36 rocz. śm.

   

   

  18.00

  O zdrowie i potrzebne łaski dla Włodzimierza

   

  Czwartek

  6.30

  W pewnej intencji

   

   

  7.00

  + Bronisław Funek 10 rocz. śm.

   

  Piątek

  6.30

  + Władysław i Genowefa w rocz. śm. +Jan Barwa

   

   

  7.00

  + Stefania Gościej /od uczestników pogrzebu/

   

   

  18.00

  Zbiorowa

   

  Sobota

  6.30

  + Józefa (f) Radoń

   

   

  7.00

   + Franciszek Mizera  żona Anna i bracia

   

  Niedziela

  6.30

  Za Parafian

   

   

  8.00

  + Walenty Miernik

   

   

  10.00

  Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże, oraz piekę MB dla Stanisław Czyszczoń- 80 urodziny

   

   

  16.00

   + Czesław i Jadwiga Nosidlak, syn Tadeusz