W związku ze stanem epidemii przypominamy następujące zasady:

1. Zabronione jest gromadzenie się osób na terenie całego Cmentarza.

2. Liczba uczestników pogrzebów nie może przekraczać 5 osób /oprócz posługujących/.

3. Zabrania się wstępu na Cmentarz osobom objętym kwarantanną.

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na Cmentarzu tylko w towarzystwie dorosłych.

5. W czasie nawiedzin Cmentarza zachowujemy odległość 2 m między osobami.

6. Porządkowanie grobów ograniczamy do niezbędnych czynności.

Zarząd Cmentarza

W przypadku naruszenia powyższych zasad narażamy się na odpowiedzialność karną.