Przed aktem żalu doskonałego należy uczynić szczegółowy rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i przywiązanie do nich, jednocześnie wzbudzając sobie mocne postanowienie odbycia spowiedzi sakramentalnej jak tylko to będzie możliwe.

  1. Rachunek sumienia
  2. Lektura Ewangelii: Łk 7, 36-50 Łk 15, 11-32 teksty  obok w aneksie
  3. Wzbudzenie intencji:

       Jezu Miłosierny, który znasz mnie lepiej niż ja samego siebie, Ty widzisz wszystkie moje grzechy, ale też widzisz mój żal i skruchę, dlatego że zraniłem Twoją nieskończoną miłość do mnie. W duchu pokuty szczerze wyznaję wszystkie swoje grzechy, uznaję, że obraziłem Cię i wyrządziłem krzywdę Kościołowi i każdemu z moich braci. Przyjmij łaskawie moją skruchę, okaż mi swoje Miłosierdzie i pozwól mi wkrótce stanąć przed kapłanem, aby otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie.

  1. Modlitwa:

     „Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewidomym, uzdrawiałeś chorych, przebaczałeś grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdziłeś w swojej miłości, przyjmij moje błaganie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów we mnie swoją miłość, dozwól mi stale żyć w jedności z braćmi, abym mógł głosić ludziom Twoje zbawienie” („Obrzędy Pokuty, nr 86).

  1. 5. Postanowić sobie w ramach własnego zadośćuczynienia, jako że nie ma nadanej pokuty, spełnienie jakiegoś aktu religijnego (adoracja, modlitwa, itp.) lub uczynku miłości wobec bliźniego
  2. „Ojcze nasz”.

Przypominamy jednocześnie, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego

(„Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”)  trwa aż do uroczystości Najświętszej Trójcy, która w tym roku przypada 7 czerwca. Aby przyjąć Komunię Świętą konieczny jest stan łaski uświęcającej, który człowiek osiąga przez  sakramentalną spowiedź lub doskonały akt żalu za grzechy.

Pamiętaj:  Warunki żalu doskonałego:

1) Zachodzi niemożność skorzystania z indywidualnej spowiedzi

2) Zrobienie szczegółowego rachunku sumienia

3) Uznanie przed Bogiem swojej winy za popełnione grzechy

4) Wyrażenie szczerego żalu za wszystkie grzechy, ciężkie i lekkie

5) Wyrażenie mocnego postanowienia przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej

6) Spełnienie aktu pobożności lub miłości bliźniego jako formy zadośćuczynienia

7) Przystąpienie w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi sakramentalnej

Aneks do Ewangelii :  „Nawrócona grzesznica” / Łk 7,36 -50/

      Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek . Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem . A oto kobieta , która prowadziła w mieście życie grzeszne , dowiedziawszy się , że jest gościem w domu faryzeusza , przyniosła flakonik alabastrowy olejku , i stanąwszy z tyłu u nóg Jego , płacząc , zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać . Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem . Widząc to faryzeusz , który Go zaprosił , mówił sam do siebie : « Gdyby On był prorokiem , wiedziałby , co za jedna i jaka jest ta kobieta , która się Go dotyka , że jest grzesznicą ». Na to Jezus rzekł do niego : « Szymonie , mam ci coś powiedzieć ». On rzekł : « Powiedz , Nauczycielu !» « Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników . Jeden winien mu był pięćset denarów , a drugi pięćdziesiąt . Gdy nie mieli z czego oddać , darował obydwom . Który więc z nich będzie go bardziej miłował ?» Szymon odpowiedział : « Sądzę , że ten , któremu więcej darował ». On mu rzekł : « Słusznie osądziłeś ». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi : « Widzisz tę kobietę ? Wszedłem do twego domu , a nie podałeś Mi wody do nóg ; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła . Nie dałeś Mi pocałunku ; a ona , odkąd wszedłem , nie przestaje całować nóg moich . Głowy nie namaściłeś Mi oliwą ; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi . Dlatego powiadam ci : Odpuszczone są jej liczne grzechy , ponieważ bardzo umiłowała . A ten , komu mało się odpuszcza , mało miłuje ». Do niej zaś rzekł : « Twoje grzechy są odpuszczone ». Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie : « Któż On jest , że nawet grzechy odpuszcza ?» On zaś rzekł do kobiety : « Twoja wiara cię ocaliła , idź w pokoju !»

      „Syn marnotrawny”    /Łk  15 /11 -32/

       Powiedział też : « Pewien człowiek miał dwóch synów . Młodszy z nich rzekł do ojca : " Ojcze , daj mi część majątku , która na mnie przypada ". Podzielił więc majątek między nich . Niedługo potem młodszy syn , zabrawszy wszystko , odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek , żyjąc rozrzutnie . A gdy wszystko wydał , nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek . Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy , a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie . Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami , którymi żywiły się świnie , lecz nikt mu ich nie dawał . Wtedy zastanowił się i rzekł : Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba , a ja tu z głodu ginę . Zabiorę się i pójdę do mego ojca , i powiem mu : Ojcze , zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie ; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem : uczyń mię choćby jednym z najemników . Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca . A gdy był jeszcze daleko , ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko ; wybiegł naprzeciw niego , rzucił mu się na szyję i ucałował go . A syn rzekł do niego : " Ojcze , zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie , już nie jestem godzien nazywać się twoim synem ". Lecz ojciec rzekł do swoich sług : " Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go ; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi ! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie : będziemy ucztować i bawić się , ponieważ ten mój syn był umarły , a znów ożył ; zaginął , a odnalazł się ". I zaczęli się bawić . Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu . Gdy wracał i był blisko domu , usłyszał muzykę i tańce . Przywołał jednego ze sług i pytał go , co to ma znaczyć . Ten mu rzekł : " Twój brat powrócił , a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę , ponieważ odzyskał go zdrowego ". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść ; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu . Lecz on odpowiedział ojcu : " Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu ; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia , żebym się zabawił z przyjaciółmi . Skoro jednak wrócił ten syn twój , który roztrwonił twój majątek z nierządnicami , kazałeś zabić dla niego utuczone cielę ". Lecz on mu odpowiedział : " Moje dziecko , ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy . A trzeba się weselić i cieszyć z tego , że ten brat twój był umarły , a znów ożył , zaginął , a odnalazł się "».