1. W związku z wyjątkową sytuacja Epidemii KORONAWIRUSA nadal zachowujmy daleko idącą ostrożność, spokój i cierpliwość. Stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia.
Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i prosi, aby wierni naszej Archidiecezji w pozostawali nadal w swoich domach.. : „Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku”…, zatem pozostając w domach ze względu na zaistniałe okoliczności / troska o zdrowie swoje i innych / nie popełniamy grzechu…

2. Ze względu na fakt, że zgromadzenie liturgiczne nie może przekraczać liczby 5 osób - proponujemy /zgodnie z dekretem naszego Metropolity/, aby we mszach świętych w niedzielę i w tygodniu uczestniczyły tylko osoby zamawiające daną i intencję i najbliższa rodzina. Bardzo prosimy, aby osoba zamawiająca intencję wytypowała innych uczestników do tej liczby. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń – będziemy zmuszeni całkowicie zamknąć kościół na czas nabożeństw. Apelujemy szczególnie do seniorów, którzy najbardziej są narażeni na zakażenie – zostańcie w domu.

3. W tym tygodniu przypadają: Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek, - i Pierwsza Sobota miesiąca . W związku ze zmianą czasu – nabożeństwa wieczorne o godz. 18.00. W tym czasie okazja do spowiedzi. Z racji, że w kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób – osobom pozostającym w domach proponujemy, aby wzbudziły sobie akt żalu wraz pragnieniem przystąpienia do spowiedzi po ustąpieniu obecnych warunków i przyjęcia Pana Jezusa w sposób duchowy. Pozostając w domu w tych dniach - nie grzeszymy, gdyż na zaistniałą w naszym najbliższym otoczeniu sytuację nie mamy bezpośredniego wpływu.

4. Następna niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – na każdej mszy św. poświęcenie palm. Z woli Ojca św. od kilkunastu lat dzień ten obchodzony jest jako Światowe Święto Młodzieży. Niech to będzie okazja modlitwy w intencji młodzieży. Ze względu na stan epidemii - tradycyjnego konkursu palm nie będzie.

5. Przypominamy, że codziennie możemy korzystać z transmisji nabożeństw z naszego kościoła. Transmisja jest prowadzona przez portal Facebook. Aby korzystać z transmisji należy mieć konto na portalu „Facebook" następnie w wyszukiwarce wpisać nazwę: „Parafia Łętownia Transmisja”. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli ludzie młodzi pomogą w tym względzie ludziom starszym lub mniej zorientowanym w kwestiach informatycznych. Zachęcamy również do przekazywania tej informacji innym, by jak najwięcej osób mogło o niej usłyszeć.
Mszę święte będą transmitowane w niedzielę o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 jak również msze św. w tygodniu o godz. 6.30 i 7.00 i 18.00 ,według zamówionych intencji, /patrz: strona internetowa Parafii/. Wszelkie komunikaty dotyczące parafii podajemy codziennie podczas transmisji nabożeństw i na stronie internetowej.

6. Zachęcamy do modlitwy w domach. Informacje w aneksie do ogłoszeń parafialnych /na stronie internetowej parafii./

7. Intencje mszalne w tym tygodniu: / opublikowane także na stronie internetowej parafii/.

8. Informujemy, że w przypadku pogrzebu – podczas nabożeństwa w kościele i na cmentarzu może jednocześnie uczestniczyć tylko 5 osób z najbliższej rodziny. Wobec powyższego proponujemy odprawienie Mszy św. „pogrzebowej” dla większej liczby wiernych/ pozostałych członków rodziny, sąsiadów i przyjaciół /, w uzgodnionym z najbliższą rodziną zmarłego terminie – po ustaniu aktualnych ograniczeń.

9. Sakrament chrztu może być udzielony /pojedynczo/ poza Mszą św. w obecności dziecka, jego rodziców i rodziców chrzestnych.

10. Boże dary i ludzka życzliwość niech ubogacają wszystkich solenizantów i jubilatów tygodnia.

11. Trwając w duchowej łączności z Wami Wszystkimi, którzy powodowani rozprzestrzeniającą się coraz bardziej epidemią koronawirusa , zanosimy gorące modły do Miłosiernego Boga o ustanie epidemii i powrót do normalnego życia.

12.Życząc Wam obfitych łask Bożych i wytrwałości pośród wszelkich trosk, zamieszczamy specjalną modlitwę o ustanie epidemii, którą odmawiamy codziennie w kościele. /można ją sobie wydrukować i w domach odmawiać/. - Wasi duszpasterze….


Zaproszenie do modlitwy podczas epidemii koronawirusa – WP 2020

Drodzy Parafianie.
Od kilkunastu dni, Wasze domy stały się swego rodzaju „domowymi kościołami „ nie z Waszej nieprzymuszonej woli, a z powodu wprowadzonych ograniczeń w zakresie uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych najpierw do 50, a z dniem dzisiejszym tylko do 5 osób równocześnie. Ta sytuacja bardzo nasze funkcjonowanie parafii i prowadzenia duszpasterstwa.
Mimo to – apelujemy do Wszystkich Parafian, aby nie zaprzestawali odprawiania praktyk religijnych we wspólnocie rodzinnej w domu, aby tym samym nadal rozwijało się życie religijne i duchowe każdej osoby.
Proponujemy zatem następujące działania:
- lekturę Pisma św. / szczególnie Nowego Testamentu/,
- korzystanie z „linków” do różnych materiałów i dokumentów kościelnych, zamieszczonych na parafialnej stronie internetowej: www.letownia.katolicki.eu
- korzystanie z katolickich portali internetowych,
- korzystanie z transmisji Mszy św. z naszego kościoła na portalu „Facebook” – pod adresem: „Parafia Łętownia Transmisja”;
- korzystanie z dostępnych transmisji telewizyjnych i radiowych,;
- modlitwę rodzinną o ustanie epidemii koronawirusa i w intencji wszystkich, którzy z nią walczą na „pierwszym froncie”- są tym samym najbardziej narażeni na zakażenie;
- modlitwę osobistą w powyższych intencjach,
- nie mogąc sakramentalnie przyjąć Pana Jezusa , przyjmujmy tzw.”Komunię duchową”/pomoce w załączniku;
Ze względu na niemożność gromadzenia się na wspólną modlitwę w naszym kościele parafialnym – proponujemy Wam modlitwę w Waszych domach o określonych godzinach w następującym porządku:
Codziennie o godz. 12.00 – Anioł Pański; Modlitwa o ustanie epidemii,
Godz.15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
Godz.19.00 – Apel Jasnogórski i Antyfonę : Pod Twoją Obronę…
Niedziela : Uczestnictwo w transmisji Mszy św. o wybranej przez siebie porze; godz.15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie jedna z części Gorzkich Żali/śpiewana lub recytowana/;
Gromadząc się codziennie o proponowanych godzinach będziemy tworzyć duchową wspólnotę oddającą cześć Bogu „w Duchu i prawdzie” - jak zapowiadał Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką.
Wasi duszpasterze….
Łętownia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2020.
Jak przyjmuje się Komunię duchową?
Pierwszym krokiem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Nie chodzi o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Czasami uczucia się pojawiają i nie należy ich odrzucać, tylko przyjąć jako pewien fakt, ale wcale nie muszą się pojawiać.
Drugi krok, to samo przyjęcie takiej Komunii duchowej.
Można temu wydarzeniu nadać formę osobistej „liturgii”. Wtedy należy:
• wzbudzić akt żalu (zakończony choćby „spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj się”),
• przeczytać fragment Ewangelii (na przykład ten przypadający na dany dzień),
• pomodlić się Modlitwą Pańską,
• odmówić „Baranku Boży…”
• zaprosić Jezusa do swojego serca.

Ale może ono mieć bardzo prostą formę krótkiej modlitwy, zwłaszcza kiedy w niesprzyjających okolicznościach chcemy się zjednoczyć ze Zbawicielem. Przykładowo:
Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!
albo
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
Warto jednak zadbać, by dokonywało się to w skupieniu i w spokoju. By okazać szacunek temu, co wówczas następuje. Nie będzie przesadą, jeśli osoba przyjmująca Komunię Świętą duchową uklęknie (jeśli stan zdrowia na to pozwala), by także ciałem podkreślić wagę tego wydarzenia.
Zjednoczenie z Bogiem to cel życia każdego chrześcijanina, to przedsmak nieba. Dlatego Komunia jest tak cenna.


MODLITWA W CZASIE EPIDEMII

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz, chorzy odzyskiwali zdrowie. Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości.
- Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu wirusa. Niech odzyskają swoją siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej.
- Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę między ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.
- Uzdrów nas z naszej dumy mogącego prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic.
- Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.
- Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu wirusa. Niech odpoczywają z Tobą w Twoim wiecznym pokoju.
- Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą Twojego pokoju.
- Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich Twoim pokojem i chroń ich.
- Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im. Niech wspólnie pracując osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.
- Jezu Chryste, pozostań z nami gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy je opłakujemy. Pomóż nam wytrwać i być przygotowanym,
a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.
Jezu Chryste, uzdrów nas.
Jezu Chryste, uzdrów nas.
AMEN


Intencje mszalne 30.03-5.04.2020r.

Dzień

Godzina

Intencja

Poniedziałek

6.30

+ Mieczysław Nowak 18 rocz. śm. i jego rodzice

 

 

7.00

+Janina Jagusiak i rodzice

 

Wtorek

6.30

+Józef Książek 9 rocz. śm.

 

 

7.00

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Heleny Kowalcze z okazji 70 urodzin

 

Środa

6.30

+ Stanisława(f) Pawłowska 25 rocz. śm.

 

 

7.00

+ Maria Kowalcze  /od uczestników pogrzebu/

 

 

18.00

W pewnej intencji

 

Czwartek

6.30

+ Anna Jamrozik /od uczestników pogrzebu/

 

 

7.00

+ Czesław Rusin w rocz. śm.

 

 

18.00

W pewnej intencji

 

Piątek

6.30

+ Ireneusz Miernik /od uczestników pogrzebu/

 

 

7.00

+ Halina Romaniak /od uczestników pogrzebu/

 

 

18.00

Wynagradzająca NSPJ (od Straży Honorowej NSPJ)

 

Sobota

6.30

+ Kazimierz Kołodziejczyk

 

 

7.00

+ Maria Hanusiak /od uczestników pogrzebu/

 

 

18.00

+ Teresa Janiczak

 

Niedziela

6.30

+ Maria i Jan Gierat, Andrzej Bierówka

 

 

8.00

+ Władysława (f) Piwowarczyk w 10 rocz. śm. mąż Stanisław, Syn Józef i całej rodziny

 

 

10.00

Za Parafian

 

 

16.00

+Aniela Węgrecka, córka Genowefa