Zaproszenie do modlitwy podczas epidemii koronawirusa – WP 2020

Drodzy Parafianie.

        Od kilkunastu dni, Wasze domy stały się swego rodzaju „domowymi kościołami" nie z Waszej nieprzymuszonej woli, a z powodu wprowadzonych ograniczeń w zakresie uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych najpierw do 50-ciu, a z dniem dzisiejszym tylko do 5 osób równocześnie. Ta sytuacja bardzo nasze funkcjonowanie parafii i prowadzenia duszpasterstwa.

Mimo to – apelujemy do Wszystkich Parafian, aby nie zaprzestawali odprawiania praktyk religijnych we wspólnocie rodzinnej w domu, aby tym samym nadal rozwijało się życie religijne i duchowe  każdej osoby.

Proponujemy zatem następujące działania:

- lekturę Pisma św. / szczególnie Nowego Testamentu/,

- korzystanie z „ linków” do różnych materiałów i dokumentów kościelnych, zamieszczonych na parafialnej stronie internetowej: www.letownia.katolicki.eu

- korzystanie z katolickich portali internetowych,

- korzystanie z transmisji Mszy św. z naszego kościoła na portalu „Facebook” – pod adresem: Parafia Łętownia Transmisja”;

- korzystanie z dostępnych transmisji telewizyjnych i radiowych,;

- modlitwę rodzinną o ustanie epidemii koronawirusa i w intencji wszystkich, którzy z nią walczą na „pierwszym froncie”-   są tym samym najbardziej narażeni na zakażenie;

- modlitwę osobistą w powyższych intencjach,

- nie mogąc sakramentalnie przyjąć Pana Jezusa , przyjmujmy tzw.”Komunię duchową”/pomoce w załączniku;

     Ze względu na niemożność gromadzenia się na wspólną modlitwę w naszym kościele parafialnym – proponujemy Wam modlitwę w Waszych domach o określonych godzinach w następującym porządku:

Codziennie o godz. 12.00 – Anioł Pański; Modlitwa o ustanie epidemii,

                       Godz.15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

                       Godz.19.00 – Apel Jasnogórski i Antyfonę : Pod Twoją Obronę…

Niedziela : Uczestnictwo w transmisji Mszy św. o wybranej przez siebie porze; godz.15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie jedna z części Gorzkich Żali/śpiewana lub recytowana/;

     Gromadząc się codziennie o proponowanych godzinach będziemy tworzyć duchową wspólnotę oddającą cześć Bogu „w Duchu i prawdzie” - jak zapowiadał Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką.

Wasi duszpasterze
Łętownia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2020

Jak przyjmuje się Komunię duchową? 

Pierwszym krokiem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Nie chodzi o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Czasami uczucia się pojawiają i nie należy ich odrzucać, tylko przyjąć jako pewien fakt, ale wcale nie muszą się pojawiać. 

Drugi krok, to samo przyjęcie takiej Komunii duchowej.  

Można temu wydarzeniu nadać formę osobistej „liturgii”. Wtedy należy: 

  • wzbudzić akt żalu (zakończony choćby „spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj się”),  
  • przeczytać fragment Ewangelii (na przykład ten przypadający na dany dzień),  
  • pomodlić się Modlitwą Pańską,  
  • odmówić „Baranku Boży…” 
  • zaprosić Jezusa do swojego serca.  

Ale może ono mieć bardzo prostą formę krótkiej modlitwy, zwłaszcza kiedy w niesprzyjających okolicznościach chcemy się zjednoczyć ze Zbawicielem. Przykładowo: 

Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie! 

albo 

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy

Warto jednak zadbać, by dokonywało się to w skupieniu i w spokoju. By okazać szacunek temu, co wówczas następuje. Nie będzie przesadą, jeśli osoba przyjmująca Komunię Świętą duchową uklęknie (jeśli stan zdrowia na to pozwala), by także ciałem podkreślić wagę tego wydarzenia. 

Zjednoczenie z Bogiem to cel życia każdego chrześcijanina, to przedsmak nieba. Dlatego Komunia jest tak cenna.