1. W poniedziałek 28 października w naszej parafii będziemy obchodzić Uroczystość Odpustową ku czci Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – głównych Patronów naszej Parafii. Sumie odpustowej będzie przewodniczyć i Słowo Boże głosić Ks. Dariusz Czapnik - poprzedni wikariusz naszej parafii. Porządek Mszy św:. 6.30, 8.00, 11.00 /suma/ oraz 17.00.

2. Serdeczne podziękowanie za ofiary na tacę i od rodzin sprzątających kościół /Roli Lawrowej i Gąsiorowej, za prace porządkowe wszelką życzliwość i pomoc. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Jasionkowej.

3. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych - módlmy się , aby nasi Orędownicy w niebie wspierali nas w tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu do Niebieskiej Ojczyzny. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w Niebie. Uroczystość ta uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy! Porządek Mszy św: 6.30, 8.00, 10.00, 11.30. 14.00 – po niej procesja żałobna z kościoła na cmentarz z 5 stacjami. W tym dniu przypada I piątek miesiąca.
3’W środę i w czwartek od 16.00 do 17.00 dodatkowa okazja do spowiedzi św.

4. W sobotę - 2 listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w Niebie.
Porządek Mszy św: w dzień Zaduszny: 6.30, 8.00 –/ po niej procesja żałobna/ i 17.00.

6. W zakrystii i na plebanii przyjmowane są wypominki roczne i listopadowe , tam też można zaopatrywać się jeszcze w formularze wypominkowe.

7. Na nowy tydzień: Szczęść Boże!


Odpusty za zmarłych

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2 listopada mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia.

W czasie nawiedzania świątyni należy trzeba wypełnić warunki, - posiadać szczerą chęć uzyskania odpustu,
- być w stanie łaski uświęcającej,
- przyjąć Komunię Świętą,
- pomodlić się w intencjach Ojca Świętego,
- nie być przywiązanym do żadnego grzechu, nawet powszedniego,

2. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

3. W dniach: 1 - 8 listopada codziennie o godz. 17.00 msza św.- poprzedzona wypominkami i Koronką do Miłosierdzia Bożego za Dusze Zmarłych o godz. 16.40.