1. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci z klas IV szkoły podstawowej będą przeżywać w sposób uroczysty I Rocznicę przyjęcia I Komunii św. – prosimy o modlitwę w ich intencji, aby nadal umacniały przyjaźń z Bogiem.

3. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę.

4. Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13-go dnia miesiąca od maja do października. Początek nabożeństw jutro o godz. 18.00.

5. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie o godz. 18.00, a w niedzielę o 16.00. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.

6. Podziękowanie za ofiary na tacę, a także za prace porządkowe i dekorację kościoła Rodzicom dzieci Pierwszokomunijnych i Rocznicowych, dziękujemy im także za „Dar Ołtarza”.

7. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła i parafii. Za ofiary – Bóg zapłać!

8. W dniach 17 – 19 maja udajemy się na pielgrzymkę do Kodnia i na Podlasie . Pielgrzymkę rozpoczniemy w piątek 17 maja mszą św. w naszym kościele o godz. 6.00,; bezpośrednio po mszy św. wyjazd .

9. Solenizantów i jubilatów zawierzamy opiece Chrystusa Dobrego Pasterza.