1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego z dodatkową Mszą św. o godz. 11.30.

3. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego – porządek nabożeństw jak w dzisiejszą niedzielę: 6.30, 8.00,10.00,11.30, 16.00; Składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski JP II .

4. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy Świętej wieczornej.

5. W sobotę /27 kwietnia/ - w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego J. E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski na Mszy św. o godz. 18.00 udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III Gimnazjum i klas 8 Szkoły Podstawowej, ponadto dokona poświęcenia odnowionej kaplicy Matki Bożej Łętowskiej. Serdecznie zapraszamy Parafian do udziału w tej uroczystości.

6. W niedzielę przyszłą w Krakowskich Łagiewnikach centralne uroczystości Święta Miłosierdzia Bożego / szczegóły na plakatach/.

7. Serdecznie dziękujemy za:
- ofiary na tacę i ofiary przy Adoracji krzyża;
- ofiary przy nabywaniu baranków „Caritas’ ,ofiary złożone przy Grobie Pańskim,
- ofiary z Ról : Źwięgadłowa, Kubackich i Zagrody Wyżne.
- za prace porządkowe i za wszelką życzliwość i pomoc.
- liczny i piękny udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia.
- Szczególne podziękowanie Panu Władysławowi Korabikowi za piękne i pobożne prowadzenie Kalwaryjskiej Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście .Bóg zapłać!

8. W czwartek przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o urodzaje. Przed mszą św. z g. 6.30 procesja błagalna z litanią do Wszystkich Świętych. Jest to także dzień Patrona naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity – polecamy jego osobę łaskawej pamięci modlitewnej wszystkich parafian.

9. Młodzież przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania będzie przeżywać bezpośrednie przygotowanie w postaci udziału we Mszy św. o godz. 18.00 w środę, czwartek i piątek, po których będzie miała próby liturgiczne w kościele. Zachęcamy do modlitwy całe rodziny kandydatów. Na środę przynoszą swoje indeksy do bierzmowania. W piątek na Msze św. przychodzą wraz z rodzicami, na której będzie obrzęd przekazania krzyży młodzieży przez rodziców.
Sprzątanie kościoła przez bierzmowanych będzie w sobotę o godz. 7.30.

10. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów.


Drodzy Parafianie i Goście.

Niech w te święta Wielkiej Nocy
Spłynie rzeka Bożych mocy.
Niech ta moc napełni serca
Spokojem i radością.
A przy rodzinnym stole
Niech ta moc wyzwoli ochotę
Do dalszego życia
I do pełnego miłości,
Wspólnego rodzinnego bycia.
Życzymy, aby tak się stało
I po śmierci się zmartwychwstało!

Tego życzą

Wasi Duszpasterze

Łętownia - Wielkanoc 2019