1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj po Mszy św. odmówimy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. Dzisiaj w Święto Miłosierdzia Bożego – łączmy się duchowo z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowskich Łagiewnikach.

3. Wszystkim, którzy się z nami łączą w modlitwie: Parafianom, Gościom i Przyjaciołom, składamy serdeczne podziękowania za wszelkie wyrazy życzliwości i pamięci oraz za przekazywane ofiary indywidualnie lub przesyłane na konto parafii - Bóg zapłać. Serdeczne podziękowanie za ofiary na tacę, ofiarę od rodzin sprzątających kościół – Roli Kubackich za prace porządkowe wszelką życzliwość i pomoc. Do sprzątania prosimy rodziny z Roli Zagrody Wyżne;

4. Składka dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła i parafii. Za ofiary – Bóg zapłać!

5. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączajmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

6. W związku z trwającą Epidemią KORONAWIRUSA nadal zachowujmy daleko idącą ostrożność, spokój i cierpliwość. Stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia.

7. Niechaj Chrystus Zmartwychwstały nam wszystkim błogosławi…i udzieli łaski Miłosierdzia… Życzymy dobrej niedzieli…. W rodzinach obdarzajmy się wzajemnie miłością i serdecznością. Z nadzieją i w dobrym zdrowiu oczekujmy na pokonanie wirusa i epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym Świecie……. Szczęść Boże..