Piękną formą pobożności Maryjnej jest gromadzenie się mieszkańców sąsiadujących z daną kapliczką ról na wspólną modlitwę. Zachowując przepisy sanitarne - podtrzymujmy tę piękną tradycję.