W zakrystii i na plebanii przyjmowane są wypominki roczne i listopadowe, tam też można zaopatrywać się w formularze wypominkowe.