Na początku wakacji – polecajmy w naszych modlitwach wszystkich wypoczywających, aby w czasie wolnym od nauki i pracy zawodowej pamiętali o swych obowiązkach względem Boga.