Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, Powierzamy się Bożej Opatrzności, ufając, że pozwoli nam ten czas wykorzystać z pożytkiem dla duszy i ciała. Rok rozpoczynamy okresem adwentu – czasem radosnego oczekiwania. W dobrym przeżyciu adwentu pomoże nam uczestnictwo w roratach odprawianych w naszym kościele codziennie o 6.30, a o 17.00 w środy, a w tym tygodniu także w piątek.